Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Nya skatteregler för företagssektorn Diarienummer: Fi2017/02752/S1

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Nya skatteregler för företagssektorn.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast tisdagen
den 26 september 2017.