Remiss av förslag till ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och kartong Diarienummer: M2018/00441/R

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen Förslag till ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och kartong.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är 3 april 2018.

Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.