Remiss från Socialdepartementet

SOU 2017:113 Alkoholreklam i sociala medier m.m. Diarienummer: S2018/00262/FS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2017:113 Alkoholreklam i sociala medier m.m.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 30 april 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.