Remittering av förordningsändringar med anledning av ny vägtrafikdatalag m.m. Diarienummer: N2018/02625/MRT

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka remissvar som regeringen har tagit emot för Pm förordningsändringar med anledning av ny vägtrafikdatalag m.m.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 13 augusti 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.