Remiss från Finansdepartementet

Remiss av Spelinspektionens skrivelse Förslag till nya avgifter vid ansökningar om licens eller tillstånd enligt spellagen m.m. Diarienummer: Fi2023/00003

Publicerad


Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remittera Spelinspektionens skrivelse Förslag till nya avgifter vid ansökningar om licens eller tillstånd enligt spellagen m.m.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 14 april 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.