Det demokratiska systemet i Sverige

Ett viktigt uttryck för att vi i Sverige lever i en demokrati är de allmänna valen som hålls vart fjärde år. Då har landets sju miljoner röstberättigade en möjlighet att påverka vilka partier som ska representera svenska folket i riksdag, landsting och kommuner.