Allmänna val

Allmänna val hålls i Sverige vart fjärde år och är det yttersta uttrycket för att vi lever i en demokrati. Valen hålls på nationell, regional och lokal nivå till riksdag respektive landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

I valen utser väljarna sina företrädare som ska representera dem i de beslutande församlingarna under den kommande mandatperioden.

Alla svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är eller har varit bosatta i riket har rätt att rösta i de allmänna valen. Medborgare i alla EU-länder samt Norge och Island som är folkbokförda i Sverige och som fyller 18 år senast på valdagen har rösträtt till val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Utländska medborgare från andra länder måste ha varit folkbokförda i Sverige i mer än tre år i följd före valdagen för att få rösta i val till kommun- och landstingsfullmäktige.

Mer om val på Valmyndighetens webbplats

Val till EU-parlamentet

Vart femte år hålls i Sverige, liksom i övriga medlemsländer, val till EU-parlamentet, den enda av EU:s institutioner som är direktvald. Alla som är medborgare i ett EU-medlemsland och folkbokförda i Sverige får rösta i Sverige.

Medlemskapet i EU

Mer om val till Europaparlamentet på riksdagens webbplats 

Europaparlamentet