Så fungerar EU

EU-medlemskapet innebär att Sverige är delaktigt i EU:s arbete. Därmed kan Sverige påverka besluten som fattas. Här kan du läsa mer om regeringens roll i EU-samarbetet, hur EU styrs och hur man kan påverka beslutfattandet.

Sverige är medlem av Europeiska unionen (EU) sedan den 1 januari 1995. Det innebär bland annat att vissa beslut som tidigare fattades i Sveriges riksdag, numera fattas gemensamt tillsammans med övriga EU-länder. Det gäller till exempel regler för handel med länder utanför EU, regler för stöd till jordbruk och landsbygdsutveckling och kvoter för hur mycket fisk som får fiskas i Östersjön varje år.

Regeringens roll i EU-arbetet

Regeringen företräder Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd, som ofta kallas ministerrådet. Statsministern har det övergripande ansvaret för utvecklingen och samordningen av Sveriges EU-politik.

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Regeringens arbete i ministerrådet

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats kan du ta del av regeringens arbete i EU. Där hittar du bland annat artiklar och klipp från toppmöten och ministermöten och information om andra aktuella händelser och frågor kopplade till EU. Där kan du också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument. 

Sverige i EU

Hitta rätt och påverka i EU

Det finns olika kanaler att använda för den som vill veta mer om EU, få bättre insyn i en viss fråga och påverka beslutsfattandet.

För att få veta mer om utvecklingen inom ett visst politikområde, kontaktar du i första hand ansvarigt departement.

EU:s politikområden

Du kan också vända dig till departementens handläggare vid EU-representationen i Bryssel, som är Regeringskansliets förlängda arm i EU.

EU-representationen i Bryssel

EU:s institutioner når du via EU:s gemensamma webbportal "Europa".

EU:s officiella webbplats

Europeiska kommissionen och Europaparlamentet har informationskontor i Sverige som även har egna webbplatser.

Sveriges riksdags EU-information har riksdagens uppdrag att ge opartisk information om aktuella EU-frågor och om EU-arbetet i den svenska riksdagen. De ger också råd och vägledning till EU:s institutioner, beslutsprocesser, fördrag och rättsakter, historik med mera.

Sveriges riksdags EU-information