Sveriges representation i olika EU-organ

Det finns representanter för Sverige i alla EU:s institutioner och organ, både i de beslutande och de rådgivande. I vissa organ företräder de svenska ledamöterna Sverige och i andra EU som helhet.

Vem företräder Sverige i de olika EU-organen? 

Det är statsministern som företräder Sverige i Europeiska rådet. Han eller hon kan biträdas av en minister. I ministerrådet deltar de statsråd från Sveriges regering som ansvarar för frågorna som diskuteras. I ministerrådets olika arbetsgrupper representeras Sverige av tjänstemän från Regeringskansliet eller andra svenska myndigheter.

Ambassadören vid EU-representationen i Bryssel företräder Sverige i Coreper. I Europaparlamentet sitter svenska ledamöter som väljs vid EU-parlamentsvalet vart femte år.

Representationen av svenska ledamöter

I vissa fall företräder svenska ledamöter hela EU, inte Sverige.

  • I EU-kommissionen är en av kommissionärerna svensk.
  • I EU-domstolen och i tribunalen nominerar varje medlemsland en domare.
  • Revisionsrätten består av en ledamot från varje medlemsland.
  • I Regionkommittén, Ekonomiska och sociala kommittén sitter svenska ledamöter.
  • Dessutom arbetar ett antal svenskar i EU:s administration.