Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Sakråd om genomförandet av den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Publicerad

Sakrådet syftar till att vara ett uppstartsmöte för planen
och kommer att fokusera på genomförandet av denna
inom ramen för de strategiska områden som regeringen
identifierat.

Ladda ner: