Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Sakråd om uppföljning av rekommendationer gällande internationella konventioner

Syftet med sakrådet är att följa upp de rekommendationer som Sverige fick 2016 gällande efterlevnaden av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Ladda ner: