Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Sakråd från Socialdepartementet

Sakråd om 2017 års möte i FN:s kvinnokommission

Publicerad

Vid FN:s kvinnokommissons (CSW, Commission on the Status of Women) årliga möten antas slutsatser om jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt. I år antogs slutsatser som ur Sveriges regerings perspektiv är otillräckliga i flera avseenden. Regeringen vill nu inhämta värdefull kunskap och synpunkter från det civila samhället för att på så sätt förbättra underlaget inför framtida arbete inom ramen för CSW. Regeringen bjuder därför in till sakråd den 2 juni för att bl.a. diskutera och utvärdera slutsatserna från årets CSW-möte.

Ladda ner:

 

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.