Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Sakråd från Socialdepartementet

Sakråd om 2017 års möte i FN:s kvinnokommission

Publicerad

Vid FN:s kvinnokommissons (CSW, Commission on the Status of Women) årliga möten antas slutsatser om jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt. I år antogs slutsatser som ur Sveriges regerings perspektiv är otillräckliga i flera avseenden. Regeringen vill nu inhämta värdefull kunskap och synpunkter från det civila samhället för att på så sätt förbättra underlaget inför framtida arbete inom ramen för CSW. Regeringen bjuder därför in till sakråd den 2 juni för att bl.a. diskutera och utvärdera slutsatserna från årets CSW-möte.

Ladda ner: