EU-sakråd om Europeiska kommissionens diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser

EU-sakråd om den Europeiska kommissionens diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser. EU-sakrådet är del i regeringens ambition att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige vad gäller EU-frågor.

Ladda ner: