EU-sakråd om den Europeiska kommissionens diskussionsunderlag för hantering av globaliseringen

EU-sakråd om den Europeiska kommissionens diskussionsunderlag om hur man ska hantera globaliseringen. EU-sakrådet är del i regeringens ambition att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige vad gäller EU-frågor.

Ladda ner: