EU-sakråd om Europeiska kommissionens diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid

EU-sakråd om den Europeiska kommissionens diskussionsunderlag om framtiden för det europeiska försvaret. Syftet med EU-sakrådsmötet är att informera om kommissionens papper och om regeringens ståndpunkter.

Ladda ner: