EU-sakråd om Europeiska kommissionens förslag om Digitala Portalen

EU-sakråd om Europeiska kommissionens förslag om en samlad digital portal - Digitala Portalen. Förslaget om Portalen har fyra övergripande syften. Alla medborgare och företag inom EU som utövar sina rättigheter på den inre marknaden ska ha tillgång till: högkvalitativ och korrekt information om tillämpliga regler, möjlighet att använda elektroniska förfaranden och via internet få tillgång till hjälpfunktioner och problemlösnings-tjänster samt återkopplingsmöjlighet till kommissionen och medlemsstaterna avseende hinder på den inre marknaden. EU-sakrådet är del i regeringens ambition att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige vad gäller EU-frågor.

Ladda ner: