Sakråd gällande direktiv till utredningen om demokrativillkor i statlig bidragsgivning

En utredning ska tillsättas om demokrativillkoren i den statliga bidragsgivningen till det civila samhällets organisationer. Syftet med utredningen är att se över hur ett förtydligat demokrativillkor kan införas i statlig bidragsgivning. I arbetet med att ta fram direktiven genomför regeringen ett sakråd för att få in civila samhällets reflexioner.

Ladda ner: