Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Sakråd från Socialdepartementet

Sakråd inför Sveriges uppföljningsrapportering till CEDAW

Publicerad

Sverige ska senast i början av mars 2018 rapportera gällande några av CEDAW-kommitténs (som granskar staters efterlevnad av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor) rekommendationer. Inför arbetet med uppföljningsrapporten vill regeringen gärna ta del av hur det civila samhället ser på dessa frågor och rapporteringen och bjuder därför in till ett sakråd den 6 december 2017.

Ladda ner:

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.