Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Sakråd från Socialdepartementet

Sakråd inför Sveriges uppföljningsrapportering till CEDAW

Publicerad

Sverige ska senast i början av mars 2018 rapportera gällande några av CEDAW-kommitténs (som granskar staters efterlevnad av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor) rekommendationer. Inför arbetet med uppföljningsrapporten vill regeringen gärna ta del av hur det civila samhället ser på dessa frågor och rapporteringen och bjuder därför in till ett sakråd den 6 december 2017.

Ladda ner: