Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Sakråd från Socialdepartementet

Sakråd om FN:s rekommendationer kring konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD)

Publicerad

FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning lämnade ca 30 rekommendationer till Sverige i maj 2014. Rekommendationerna ska redovisas till kommittén senast den 15 januari 2019. Regeringen bjuder därför in till sakråd 16 januari för att diskutera arbetet kring rekommendationerna.

Ladda ner: