Sakråd om tillgänglighet i den byggda miljön

Statssekreterare Alf Karlsson har bjudit in representanter från det civila samhället till ett sakråd för att inhämta kunskap och information om vilka frågor rörande tillgänglighet i den byggda miljön som är mest angelägna och i fokus just nu inom berörda organisationer.

Ladda ner: