Sakråd om att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Arbetet med att säkerställa lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck har skett och sker genom en rad insatser inom olika delar av samhället. Regeringens arbete utgår från en nationell strategi som utgör ramverket för ett långsiktigt och resultatinriktat arbete med syfte att stärka arbetet för hbtq-personers situation. Sakråd syftar till att höja kvaliteten i arbetet genom att fördjupa och bredda kunskap och perspektiv.

Ladda ner: