Sakråd om fri och rättvis handel

Ladda ner:

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ett föregångsland för fri och rättvis handel. Denna ambition har samtidigt beröringspunkter med regeringens politik för global utveckling (PGU), Agenda 2030, Global Deal och andra internationella och EU-relaterade initiativ såsom Trade for All och Aid for Trade samt arbetet med hållbara globala värdekedjor.
Den 13 mars 2018 bjuder finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund och EU- och handelsminister Ann Linde in till ett sakråd där regeringens arbete med fri och rättvis handel redovisas och där det ges möjlighet att lämna synpunkter på regeringens arbete med dessa frågor.