Sakråd om regeringens strategi för att minska och motverka segregation

Den 22 februari 2018 bjuder samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan in ett urval av civilsamhällesorganisationer till ett sakråd om den strategi för att minska och motverka segregation som för närvarande är under beredning i Regeringskansliet. Sakrådet syftar till att inhämta kunskap, synpunkter och perspektiv från olika aktörer i utarbetandet av strategin.

Ladda ner: