Sakråd om utredning av frågan om en MR-institution

Riksdagen har i ett beslut den 6 december tillkännagett för regeringen att regeringen på nytt skyndsamt ska låta utreda frågan om en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Utskottet betonar vikten av att i den fortsatta processen ta till vara det civila samhällets kunskaper och perspektiv. Mot den bakgrunden bjuder statsrådet Alice Bah Kuhnke in till ett sakråd om utredning av frågan om en MR-institutionen.

Ladda ner: