Sakråd från Statsrådsberedningen

EU-sakråd på tjänstemannanivå om Europa 2020-strategin och genomförandet i Sverige

Publicerad Uppdaterad

Arbetsmarknadens parter på tjänstemannanivå inbjuds löpande till möten i syfte att diskutera det nationella genomförandet av EU:s tillväxt och sysselsättningsstrategi Europa 2020. Mötena utgör tillfällen för information och diskussion gällande frågor relaterade till genomförandet av Europa 2020-strategin.

Ladda ner: