Sakråd från Statsrådsberedningen

EU-sakråd med organisationer i det civila samhället om Europa 2020-strategin och genomförandet i Sverige

Publicerad Uppdaterad

Organisationer i det civila samhället inbjuds varje år att diskutera det nationella genomförandet av EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europa 2020. Mötena utgör tillfällen för information och diskussion, inte minst hur berörda organisationer genom sin verksamhet bidrar till genomförandet av Europa 2020-strategin i Sverige.

Ladda ner: