Sakråd om dialog om rådande normer och värderingar i det svenska samhället

I mars 2018 bjöd statssekreterare Anders Kessling in till ett sakråd om dialog om rådande normer och värderingar i det svenska samhället. Mötet handlade om att dela och diskutera erfarenheter vad gäller dialog om rådande normer och värderingar i det svenska samhället, och på vilket sätt sådan dialog kan öka förutsättningarna för etablering och integration.

Ladda ner: