Sakråd från Statsrådsberedningen

EU-sakråd om den Europeiska kommissionens förslag till flerårig budgetram för 2021–2027

Publicerad · Uppdaterad

Den 20 juni klockan 09.30 hålls det andra EU-sakrådet om den fleråriga budgetramen för 2021–2027. Diskussionen vid EU-sakrådet kommer att utgå från ett antal frågeställningar och tar avstamp i det förslag till en ny flerårig budgetram för åren 2021–2027 som kommissionen presenterade den 2 maj 2018.

Ladda ner: