Sakråd från Kulturdepartementet

Sakråd om konstnärers villkor

Publicerad

Kulturdepartementet bjuder in till sakråd i syfte att inhämta kunskap och information till arbetet med Unescos rapport om konstnärers villkor. Bakgrunden är rekommendationen Recommendation concerning the Status of The Artist som antogs av Unescos generalkonferens i Belgrad 1980. Medlemsstaternas svar kommer att analyseras och ligga till grund för en samlad rapport som ska tas upp vid Unescos generalkonferens 2019. Sverige förväntas redovisa regeringens ståndpunkter senast den 23 november 2018.

Ladda ner: