Sakråd från Kulturdepartementet

Sakråd om ramprogrammet för de kulturella och kreativa sektorerna, Kreativa Europa 2021–2027

Publicerad

Den 1 oktober 2018 bjuder kulturdepartementet in till EU-sakråd i syfte att informera om programförslaget Kreativa Europa 2021–2027 och inhämta erfarenheter och synpunkter som stöd för regeringen i förhandlingarna.

Ladda ner: