Sakråd från Näringsdepartementet

Sakråd om EU-kommissionens förslag till förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden 2021–2027

Publicerad

Den 4 september genomfördes ett sakråd om EU-kommissionens förslag till förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden 2021–2027. EU-sakrådet är del i regeringens ambition att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige vad gäller EU-frågor.

Ladda ner: