Sakråd från Miljödepartementet

EU-sakråd om Europeiska kommissionens meddelande om en långsiktig klimatstrategi

Publicerad

Den 16 januari bjuder statssekreterare Eva Svedling bjuder in till ett EU-sakråd för att diskutera Europeiska kommissionens meddelande om en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi.

Ladda ner:

Diskussionen kommer att ha sin utgångspunkt ur det meddelande som kommissionen presenterade den 28 november 2018. Meddelandet innehåller scenarier för hur olika samhällssektorer skulle kunna bidra till att EU gör sin andel för att nå målen i Parisavtalet.