Sakråd från Utrikesdepartementet

EU-sakråd om framtidens inre marknad 2019-2024

Publicerad

Den 4 april bjuder statsrådet Ann Linde in till ett EU-sakråd för att diskutera prioriteringar för arbetet med EU:s inre marknad 2019-2024, med fokus på fri rörlighet för varor och tjänster, digital inre marknad samt standardisering.

Ladda ner: