Innehållet publicerades under perioden

-
Sakråd från Statsrådsberedningen

EU-sakråd om EU:s strategi för Östersjöregionen

Publicerad

Den 23 april bjuder EU-minister Hans Dahlgren in till EU-sakråd för att diskutera översynen av handlingsplanen för EU:s strategi för Östersjöregionen.