Sakråd om rekommendationer från FN:s Rasdiskrimineringskommitté

Publicerad

FN:s Rasdiskrimineringskommitté lämnade slutsatser med rekommendationer till Sverige den 6 juni 2018. Som ett led i uppföljningen av dessa rekommendationer bjuder Regeringskansliet in till sakråd den 29 april 2019. Vid sakrådet kommer främst följande huvudsakliga sakområden i rekommendationerna att diskuteras: insatser mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet eller religion, rasism och hatbrott.