Sakråd med antidiskrimineringsbyråerna

Publicerad

Regeringskansliet bjuder in till sakråd den 26 september om arbetet med att förebygga och motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Ladda ner: