Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

-

Sakråd om arbetet mot rasism och hatbrott

Publicerad

Regeringskansliet bjuder in till sakråd onsdagen den 6 november 2019 om arbetet mot rasism och hatbrott.

Ladda ner:

Rasismen borde inte ha någon plats i Sverige. Trots det beskriver
Säkerhetspolisen att främlingsfientliga och radikalnationalistiska
idéströmningar ökat i samhället, främst via internet. Människor som utsätts för rasism beskriver ett hårdnande samhällsklimat. Det är något som måste tas på största allvar.

Regeringen avser därför att förstärka arbetet med den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Det krävs en ökad kunskap och medvetenhet för att kunna bemöta och hantera rasismens grogrunder. Hatbrotten ska förebyggas och bekämpas. I det arbetet vill regeringen ta del av det civila samhällets
organisationer och deras erfarenheter och synpunkter på vad som bör göras.