Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

-

Sakråd om det fortsatta arbetet med hbtq-frågor

Publicerad

Regeringskansliet bjuder in till sakråd den 11 november 2019 om arbetet med att ta fram en handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Ladda ner: