Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-

Sakråd inför Sveriges återrapportering till CEDAW samt inför CSW 64

Publicerad

Regeringskansliet bjuder in till sakråd fredag 22 november inför regeringens återrapportering till FN gällande Sveriges efterlevnad av Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW).

Ladda ner:

I mars 2020 ska Sverige lämna sin tionde CEDAW-rapport och med anledning av detta bjuder jämställdhetsminister Åsa Lindhagen in till ett sakråd med civilsamhällesorganisationer. Syftet med sakrådet är att ta del av civilsamhällets kunskap och synpunkter om de olika sakfrågorna som konventionen omfattar. Med hjälp av er organisations rekommendationer kan regeringen höja kvalitén på innehållet i uppföljningsrapporten till CEDAW för 2020.

Sakrådet är också ett tillfälle för information och diskussion inför FN:s Kvinnokommisions (CSW) 64:e möte i mars 2020 som har tema Peking +25.

Genväg