Sakråd

Inbjudan till sakråd inför Sveriges UPR-dialog

Publicerad

Med anledning av att Sverige ska delta i en dialog den 27 januari 2020 i Genève inom ramen för granskningen av Sverige i den tredje cykeln av FN:s Universal Periodic Review (UPR), bjuder Regeringskansliet in till sakråd tisdag den 14 januari kl. 9.30-11.00.

Syftet med detta sakråd är att ge civila samhällets organisationer möjlighet att träffa Sveriges delegation och framföra sina synpunkter till den.

Information om UPR-processen lämnades vid ett informationsmöte den 29 april 2019. Inför att Sverige lämnade sin nationella UPR-rapport hölls även ett sakråd den 4 september 2019.

Inbjudan till sakråd inför Sveriges UPR-dialog

Minnesanteckningar från sakråd den 14 januari 2020