Sakråd från Utrikesdepartementet

Sakråd om demokratisatsningen inom utvecklingssamarbetet

Publicerad

Den 10 december 2019 bjöd statssekreterare Per Olsson Fridh in till sakråd om regeringens demokratisatsning inom utvecklingssamarbetet. Statssekreterare Olsson Fridh presenterade regeringens demokratisatsning, Sida redogjorde för skrivelsen om hur de kan inventera och utveckla arbetet med demokrati i utvecklingssamarbetet och regeringen gavs tillfälle att få ta del av synpunkter och infallsvinklar från civilsamhället.

Ladda ner: