Sakråd om hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad Uppdaterad

Regeringskansliet bjöd den 24 juni in till sakråd i syfte att samråda med det civila samhället om fortsatt utveckling av arbetet med det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.

Ladda ner:

Regeringen beslutade 2016 om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som gäller åren 2017–2026. I strategin ingår arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen har även fattat beslut om en handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Sedan besluten fattades har ett stort antal insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck genomförts.

Frågan som lyftes under sakrådet var vilka utvecklingsområden de inbjudna organisationerna ser för det fortsatta arbetet med genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Detta inkluderar frågor som rör handlingsplanen mot könsstympning.

Genväg