Sakråd om mäns våld mot kvinnor

Publicerad Uppdaterad

Regeringskansliet bjöd den 23 juni in till sakråd i syfte att samråda med det civila samhället om fortsatt utveckling av arbetet med det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Ladda ner:

Regeringen beslutade 2016 om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som gäller åren 2017–2026. Regeringen har även fattat beslut om en handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor och en handlingsplan mot prostitution och människohandel. Sedan besluten fattades har ett stort antal insatser genomförts.

Frågor som lyftes under sakrådet var vilka utvecklingsområden de inbjudna organisationerna ser för det fortsatta arbetet med genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Detta inkluderar frågor som rör handlingsplanerna mot könsstympning respektive prostitution och människohandel.

Genväg