Sakråd från Näringsdepartementet

EU-sakråd om EU-kommissionens från jord till bord-strategi Diarienummer: N2020/01865/DL

Publicerad

Med anledning av att EU-kommissionen den 20 maj presenterade en ny livsmedelsstrategi, från jord till bord-strategin, vill regeringen nu bjuda in till ett digitalt sakråd. Syftet med sakrådet är att inhämta synpunkter inför kommande arbete med de olika delar som ingår i från jord till bord-strategin.

Ladda ner:

EU-sakråd

EU-sakråd, som är en arbetsmetod som syftar till att ta vara på civilsamhällets expertis i olika sakfrågor. Genom att systematiskt bjuda in till möten för både information och diskussion, är det ett komplement till andra former av samråd, som ska öka kvaliteten i regeringens underlag.