Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Sakråd från Näringsdepartementet

Sakråd om översyn av rennäringslagstiftningen

Publicerad

Statsrådet Jennie Nilsson bjöd in till sakråd i syfte att inhämta synpunkter och reflektioner om en översyn av rennäringslagstiftningen inför framtagande av utredningsdirektiv. Här kan du ta del av inbjudningar samt minnesanteckningar.

Ladda ner:

Rennäringslagstiftningen är från 1971 och behöver bland annat anpassas till dagens samhällsstruktur och till Högsta domstolens dom i Girjas-målet. Regeringen kommer därför att tillsätta en utredning för översyn av rennäringslagstiftningen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.