Sakråd från Näringsdepartementet

Sakråd om översyn av rennäringslagstiftningen

Publicerad

Statsrådet Jennie Nilsson bjuder in till sakråd i syfte att inhämta synpunkter och reflektioner om en översyn av rennäringslagstiftningen inför framtagande av utredningsdirektiv.

Ladda ner:

Rennäringslagstiftningen är från 1971 och behöver bland annat anpassas till dagens samhällsstruktur och till Högsta domstolens dom i Girjas-målet. Regeringen kommer därför att tillsätta en utredning för översyn av rennäringslagstiftningen.