Sakråd från Justitiedepartementet

Sakråd om Sveriges dialogmöte med FN:s kommitté mot tortyr (CAT) Diarienummer: Ju2021/03409

Publicerad

Med anledning av Sveriges dialogmöte med FN:s kommitté mot tortyr (CAT) bjöd Justitiedepartementet in berörda civilsamhällesorganisationer till sakråd den 14 oktober 2021.

Ladda ner:

FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förned­rande behandling eller bestraff­ning trädde i kraft i Sverige 1987. Sverige lämnade 2018 över den åttonde perio­diska rapporten till FN:s kommitté mot tortyr och det efter­följande dialog­mötet kommer att äga rum den 9–10 november 2021.