Sakråd från Kulturdepartementet

Sakråd om delbetänkandet Rätt mottagare – Demokrativillkor och integritet

Publicerad

Den 1 oktober 2021 genomfördes ett sakråd om delbetänkandet Rätt mottagare – Demokrativillkor och integritet (SOU 2021:66). Syftet med sakrådet var att inhämta synpunkter kring konsekvenser och stödbehov för det civila samhället utifrån bedömningar och förslag i delbetänkandet.

Ladda ner: