Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

 • Regeringen fattar beslut om strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken

  Regeringen har fattat beslut om den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken för åren 2023 – 2027. Den strategiska planen omfattar åtgärder inom jordbrukspolitiken om drygt 60 miljarder kronor, där en del (45 miljarder kronor) utgör medel från EU och en del (15 miljarder kronor) är svensk finansiering. Planen omfattar åtgärder för att stärka jordbrukets konkurrenskraft, miljö- och klimatåtgärder inom jordbruket samt åtgärder för landsbygdsutveckling.

 • Rättsstatens principer i fokus på EU-möte

  EU-minister Hans Dahlgren på möte
  Efterlevnad av rättsstatens principer och uppföljningen av EU:s framtidskonferens var några av frågorna på dagordningen när EU:s ministerråd för allmänna frågor möttes i Bryssel 20 september. EU-minister Hans Dahlgren företrädde Sverige. Foto: Regeringskansliet/Axel Öberg

  När EU:s ministerråd för allmänna frågor möttes i Bryssel den 20 september diskuterade de situationen för rättsstatens principer. De följde också upp EU:s framtidskonferens och det årliga linjetal som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll den 14 september. Ministrarna fick även en genomgång av relationerna mellan EU och Storbritannien.

 • Sveriges EU-ordförandeskap 2023

  Norrsken över en klar stjärnhimmel
  Norrsken i Tarfala, Kiruna kommun. Foto: Gustaf Emanuelsson/Folio

  Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet.

Ett roterande ordförandeskap

Rådets ordförandeskap roterar mellan EU:s 27 medlemsländer var sjätte månad. Under hösten 2022 är Tjeckien ordförande.

EU:s långtidsbudget 2021-2027

Under Europeiska rådets möte den 10-11 december 2020 enades EU:s stats- och regeringschefer om den sista delen i långtidsbudgeten.

Sveriges EU-representation

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Två exempel på strategier som är viktiga för Sverige är Europa 2020-strategin och EU:s Östersjöstrategi. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning och Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Regeringskansliet

Arbete för ökad delaktighet i EU

Sverige både påverkar och påverkas av de beslut som fattas gemensamt i EU. För att kunna vara delaktig i dessa beslut behövs kunskap om hur EU fungerar, information om vilka politiska beslut som fattas på EU-nivå och insyn i olika beslutsprocesser. Regeringen arbetar för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. Arbetet kan delas in i tre områden: satsningar för ökad kunskap och information om EU, stärkta former för samråd och ökat engagemang.

Innehåll om Sverige i EU

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 5980 träffar.