Illustration: Linnea Blixt/Regeringskansliet

Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Ansvariga statsråd
Stefan Löfven
Ann Linde

Aktuellt om EU

 • Extramöte om brexit

  EU-ministrarna träffades måndag 19 november för att behandla förslaget till utträdesavtal som EU har förhandlat fram med Storbritannien inför det extrainsatta mötet i Europeiska rådet 25 november.

 • Uttalande av statsminister Stefan Löfven

  Det är mycket glädjande att regeringen i London har godkänt utkastet till överenskommelse om villkoren för Storbritanniens utträde ur EU. Att utträdet sker under ordnade former är viktigt för en god framtida relation mellan EU och Storbritannien. Ett gott samarbete mellan EU och Storbritannien även efter Brexit bidrar till fred, säkerhet och välstånd i Sverige och i hela Europa.

 • Ukraina, Centralasien, säkerhet och försvar på utrikesrådet

  Ukraina, Centralasien och Bosnien-Hercegovina är några av frågorna på dagordningen när utrikesministrarna träffas i Bryssel måndag 19 november. Tillsammans med försvarsministrarna kommer de även att ta upp säkerhet och försvar på ett gemensamt möte.

 • Djuphavsfiske och den framtida jordbrukspolitiken på EU:s jordbruks- och fiskeråd

  Sven-Erik Bucht
  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för regeringens talan när EU:s jordbruks- och fiskeråd möts i Bryssel 19 november för att bland annat fortsätta gå igenom förslaget till EU:s jordbrukspolitik för 2021-2027. Foto: EU-representationen

  EU-ländernas jordbruksministrar träffas i Bryssel 19 november. De ska då fortsätta att gå igenom lagförslagen om EU:s gemensamma jordbrukspolitik som EU-kommissionen la fram i juni. Djuphavsfiske och växtskydd finns också på dagordningen.

 • EU:s Östersjöstrategi snart tio år

  Illustration: EUSBSR

  Nästa år fyller EU:s strategi för Östersjöregionen tio år. Strategin, som är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön, har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. I länkarna nedan kan du ta del av mer information.

 • Samarbetet mellan EU och Nato på EU:s försvarsministermöte

  Peter Hultqvist
  Försvarsminister Peter Hultqvist företräder Sverige när EU-ländernas försvarsministrar träffas inom ramen för EU:s utrikesråd 20 november. Mötet kommer att handla om relationerna mellan EU och Nato, insatser och träningsmissioner. Foto: EU-representationen

  När EU-ländernas försvarsministrar möts i Bryssel 20 november ska de diskutera samarbetet mellan EU och Nato. De ska även ta upp pågående militära insatser och EU:s träningsmissioner.

Tyck till om EU:s framtid

Vilka förhoppningar, förväntningar eller farhågor har du om EU:s framtid? Läs mer om den pågående framtidsdiskussionen och gör din röst hörd!

Brexit

Efter en folkomröstning 2016 ansökte Storbritannien 2017 om utträde ur EU och förhandlingar om villkoren för utträdet inleddes. Storbritannien förväntas lämna EU den 30 mars 2019. Här hittar du mer information om regeringens arbete med brexit.

EU-handslaget

EU- och handelsminister Ann Linde bedriver ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. I samarbete med relevanta aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

EU-representationen i Bryssel

EU-sakråd

Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet som syftar till att ta till vara på expertis i olika sakfrågor inom det civila samhället och hos andra samhällsaktörer. Då sakråd rör frågor som beslutas på EU-nivå kallas de EU-sakråd. Nedan hittar du de tre senaste EU-sakråden och en artikel med mer information. Längst ner i länklistan finns sidan Sakråd. Där listas samtliga sakråd.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Två personer står och tittar på en skärm.
Läs mer om regeringens prioriteringar för EU-arbetet. Foto: Folio/Florian Küttler

Prioriteringar för EU-arbetet

Under 2018 kommer regeringen särskilt att prioritera frågor som rör ett socialt Europa för jobb och inkluderande tillväxt, en ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik, ett gemensamt asylsystem och utökat migrationssamarbete samt ett säkert EU i en säker värld.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Två som är särskilt viktiga för Sverige är Europa 2020-strategin och EU:s Östersjöstrategi. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning och Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 3451 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida