Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

 • Utrikesministern besöker Madrid 6–7 juli 2020

  Den 6–7 juli besöker utrikesminister Ann Linde Madrid för samtal med sin spanska kollega Arancha González Laya. Det blir utrikesministerns första utrikesresa efter coronapandemins utbrott och ett tillfälle att utbyta intryck och erfarenheter från krisen samt att blicka framåt på aktuella frågor på EU- och den utrikespolitiska agendan.

 • Tyskland ordförande i ministerrådet

  Foto: Tyska ordförandeskapets webbplats

  Den 1 juli 2020 tog Tyskland över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Tyskland är först ut i en 18-månaderstrio tillsammans med Portugal och Slovenien. Tysklands ordförandeskap kommer inte att genomföras på det sätt som ursprungligen planerats på grund av den dominerande frågan om covid-19-pandemins följder på hälsa, ekonomi och samhälle. Det övergripande målet kommer att vara att gemensamt bemästra de utmaningar som pandemin ställer Europas medborgare inför, på ett sätt som rustar EU för framtiden.

 • Sverige deltar i EU-upphandlingar för att säkra vaccin

  Regeringen har beslutat att Sverige ska delta i EU-gemensamma upphandlingar för att säkra tillgången till vaccin mot covid-19. Genom samarbetet kommer EU-kommissionen att kunna teckna förköpsavtal med flera olika vaccinutvecklare.

Rådsmöten via video eller telefon

Under det pågående coronautbrottet är planerade rådsmöten i Bryssel inställda sedan den 23 mars. I vissa fall ersätts de av video- eller telefonmöten.

Video- och telefonmötena är inte formella möten och ministrarna fattar därför inga beslut. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Rådsmöten via video och telefon fortsätter i juni och juli. Mötena handlar både om coronaviruset och covid-19 och om pågående förhandlingar som inte bör stanna av på grund av de utmaningar som viruset medför.

Brexit

Här beskrivs hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med brexit och förhandlingen om en ny relation mellan EU och Storbritannien.

EU:s långtidsbudget

Här hittar du information om EU:s fleråriga budgetram (MFF) för åren 2021 till 2027.

Sveriges EU-representation

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Två exempel på strategier som är viktiga för Sverige är Europa 2020-strategin och EU:s Östersjöstrategi. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning och Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, pratar med deltagarna i ett så kallat EU-sakråd.
Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, under ett EU-sakråd om Europa 2020-strategin. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Arbete för ökad delaktighet i EU

Sverige både påverkar och påverkas av de beslut som fattas gemensamt i EU. För att kunna vara delaktig i dessa beslut behövs kunskap om hur EU fungerar, information om vilka politiska beslut som fattas på EU-nivå och insyn i olika beslutsprocesser. Här kan du läsa mer om hur regeringen arbetar för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

Sök efter innehåll om Sverige i EU

Prenumerera

Totalt 4378 träffar.