Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

 • Miljö- och klimatfrågor på årets första möte i Agrifishrådet

  Jennie NIlsson
  Landsbygdsminister Jennie NIlsson företräder Sverige när EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar möts för årets första Agrifishråd. Den europeiska gröna given är en av frågorna på dagordningen. Foto: Sveriges EU-representation

  Den gröna given som EU-kommissionen presenterade i december 2019 behandlas just nu brett i EU-samarbetet. Den 27 januari har turen kommit till jordbruks- och fiskeriministrarnas bord. De kommer även att diskutera övergångsregler mellan den pågående och kommande perioden för EU:s jordbrukspolitik.

 • Ministerdebatt om den europeiska gröna given

  Max Elger
  Statssekreterare Max Elger företrädde Sverige när Eurogruppen och EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin, möttes i Bryssel 20-21 januari. Den gröna given och beskattning av vissa digitala tjänster var ett par av frågorna på Ekofin dagordning. Foto: Sveriges EU-representation

  EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möttes i Bryssel 21 januari för att debattera ekonomiska och finansiella aspekter av den europeiska gröna given som EU-kommissionen presenterade i december 2019. På dagordningen fanns också den europeiska planeringsterminen och beskattning av digitala tjänster.

EU:s långtidsbudget

Här hittar du information om EU:s fleråriga budgetram (MFF) för åren 2021 till 2027.

Brexit

Här finns mer information om hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med brexitprocessen inklusive förberedelserna för utträdet.

Sveriges EU-representation

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Två exempel på strategier som är viktiga för Sverige är Europa 2020-strategin och EU:s Östersjöstrategi. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning och Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, pratar med deltagarna i ett så kallat EU-sakråd.
Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, under ett EU-sakråd om Europa 2020-strategin. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Arbete för ökad delaktighet i EU

Sverige både påverkar och påverkas av de beslut som fattas gemensamt i EU. För att kunna vara delaktig i dessa beslut behövs kunskap om hur EU fungerar, information om vilka politiska beslut som fattas på EU-nivå och insyn i olika beslutsprocesser. Här kan du läsa mer om hur regeringen arbetar för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

Sök efter innehåll om Sverige i EU

Prenumerera

Totalt 4103 träffar.