Illustration: Linnea Blixt/Regeringskansliet

Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

 • Flera fiskefrågor på ministermöte 18 juni

  Jennie Nilsson
  Landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige när EU:s ministerråd för fiske och jordbruk möts i Luxemburg 18 juni. Beslut om Europeiska havs- och fiskerifonden och avstämning i förhandlingarna om EU:s reformerade jordbrukspolitik står på dagordningen. Foto: Sveriges EU-representation

  När EU-ländernas ministrar för jordbruk och fiske möts 18 juni ska de fatta beslut om Europeiska havs- och fiskerifonden. De kommer att få möjlighet att ha synpunkter inför beslutet senare i år om 2020-års fångstmängder och fiskekvoter. Ministrarna ska också gå igenom läget i förhandlingarna om EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020.

 • Ministermöte om EU:s utvidgning och EU:s fleråriga budgetram

  Hans Dahlgren
  EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige när EU:s ministerråd för allmänna frågor möts i Luxemburg 18 juni. EU:s utvidgning och EU:s budget för perioden 2021-2027 står på dagordningen. Foto: Sveriges EU-representation

  EU:s fleråriga budgetram och EU:s utvidgning är två av frågorna på agendan när EU-minister Hans Dahlgren träffar sina europeiska ministerkollegor 18 juni. Ministrarna ska även förbereda nästa möte i Europeiska rådet.

 • Sudan, EU:s globala strategi och Mellanöstern på utrikesministermöte

  Effektivare utrikes- och säkerhetspolitik och situationen i Sudan är två av frågorna på dagordningen när utrikesminister Margot Wallström träffar sina europeiska kollegor 17 juni. Utrikesministrarna kommer även att göra en genomlysning av EU:s globala strategi tillsammans med försvarsministrarna.

 • Diskriminering och säte för den europeiska arbetsmyndigheten på EU-möte

  Förbud mot diskriminering och beslut om var den europeiska arbetsmyndigheten ska ha sitt säte var några av de frågor som EU-ländernas ministrar för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård diskuterade i Luxemburg den 13–14 juni.

 • Ekonomiska styrmedel för klimatneutral ekonomi i EU

  EU:s långsiktiga vision för klimatneutral ekonomi, den europeiska planeringsterminen, bankunionen och flera andra frågor stod på dagordningen när EU-ländernas finans- och ekonomiministrar träffades 14 juni inom ramen för Ekofinrådet. De fattade också beslut inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten.

 • EU-sakråd om Europa 2020-strategin

  På fredag den 14 juni hålls ett EU-sakråd med arbetsmarknadens parter på tjänstemannanivå om Europa 2020-strategin och genomförandet i Sverige. Syftet med mötet är att diskutera EU-kommissionens förslag på landsspecifika rekommendationer till Sverige och hur Sverige kan svara upp mot rekommendationerna och strategins målsättningar i budgetarbetet.

 • Arbete för ökad delaktighet i EU

  Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, pratar med deltagarna i ett så kallat EU-sakråd.
  Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, under ett EU-sakråd om Europa 2020-strategin. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Sverige både påverkar och påverkas av de beslut som fattas gemensamt i EU. För att kunna vara delaktig i dessa beslut behövs kunskap om hur EU fungerar, information om vilka politiska beslut som fattas på EU-nivå och insyn i olika beslutsprocesser. Här kan du läsa mer om hur regeringen arbetar för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

 • EU:s långsiktiga klimatstrategi

  EU:s långsiktiga klimatstrategi är en av de allra viktigaste frågorna för regeringen i EU-samarbetet just nu. I förhandlingarna driver regeringen att strategin ska vara ambitiös och vara klar tidigt under år 2020.

Brexit

Efter en folkomröstning 2016 ansökte Storbritannien 2017 om utträde ur EU och förhandlingar om villkoren för utträdet inleddes. Storbritannien förväntas lämna EU den 30 mars 2019. Här hittar du mer information om regeringens arbete med brexit.

Kommenterade dagordningar

Inför ett möte i Europeiska unionens råd överlämnar regeringen en kommenterad dagordning till riksdagens EU-nämnd. Den kommenterade dagordningen innehåller kortfattade uppgifter för rådsmötets samtliga dagordningspunkter, vad rådet förväntas göra och förslag till svensk ståndpunkt.

Tyck till om EU:s framtid

Vilka förhoppningar, förväntningar eller farhågor har du om EU:s framtid? Läs mer om den pågående framtidsdiskussionen och gör din röst hörd!

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

EU-representationen i Bryssel

EU-sakråd

Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet som syftar till att ta till vara på expertis i olika sakfrågor inom det civila samhället och hos andra samhällsaktörer. Då sakråd rör frågor som beslutas på EU-nivå kallas de EU-sakråd.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Två som är särskilt viktiga för Sverige är Europa 2020-strategin och EU:s Östersjöstrategi. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning och Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Innehållssidan
Sverige i EU:s twittersida. Foto: Regeringskansliet

Följ Sverige i EU på Twitter

På Twitterkontot Sverige i EU kommunicerar Regeringskansliet om regeringens arbete inom EU. Inläggen hjälper dig att hitta information om toppmöten, ministermöten och andra aktuella händelser och frågor inom EU-området.

Sök efter innehåll om Sverige i EU

Prenumerera

Totalt 3761 träffar.