Illustration: Linnea Blixt/Regeringskansliet

Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Ansvariga statsråd
Stefan Löfven
Ann Linde

Aktuellt om EU

 • Statsministern i EU-nämnden

  Onsdag den 12 december deltar statsminister Stefan Löfven i EU-nämndens sammanträde. Vid mötet informerar och samråder statsministern inför Europeiska rådet som äger rum den 13–14 december. Du kan följa EU-nämndens sammanträde direkt med start kl. 14.00 (se länken nedan).

 • EU:s långtidsbudget och rättsstatens ställning på ministermöte

  När ministrarna med ansvar för EU-frågor möts 11 december ska de diskutera EU:s långtidsbudget för 2021–2027, rättsstatens principer och förbereda nästa möte i Europeiska rådet.

 • Iran, Ukraina och västra Balkan på utrikesministermöte

  Möte i Europabyggnaden i Bryssel
  Europabyggnaden i Bryssel. Foto: Europeiska rådet

  Ukraina, situationen i Venezuela och Iran samt på västra Balkan var några av ämnena som EU-ländernas utrikesministrar diskuterade när de möttes i Bryssel 10 december.

 • Medlemsländernas satsningar för ökad delaktighet lyfts på toppmöte

  © European Union 2016 / Källa: EC - Audiovisual Service / Foto: Cristof Echard

  Som en del av den nationella rapporteringen inom det franska initiativet om medborgarkonsultationer om EU:s framtid har regeringen rapporterat om dess satsningar för ökad delaktighet, kunskap och engagemang i EU-frågor, till rådet. Även de teman som lyfts främst under EU-sakråd och Sieps framtidsturné är en del av rapporteringen, som du kan ta del av här. Medlemsländernas rapportering väntas noteras av Europeiska rådet den 13–14 december.

 • Asylsystem, gräns- och kustbevakning och terrorisminnehåll på internet på EU-möte

  På mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel 6–7 december var EU:s gemensamma asylsystem, återvändande och gräns- och kustbevakning några av frågorna på migrations- och justitieministrarnas bord. Ministrarna godkände även ett förslag som ska förhindra spridning av terrorisminnehåll på internet och ett förslag om elektronisk bevisning.

 • EU:s ministerråd överens om nya regler för vägtransporter

  På ministerrådets möte i Bryssel 3 december nådde EU-ländernas transportministrar en överenskommelse om arbetsvillkor för yrkeschaufförer och konkurrens inom transportnäringen. De enades bland annat om nya regler för utstationering, cabotagetransporter, kör- och vilotider och färdskrivare.

 • Så ska svenskarna i EU:s institutioner bli fler

  Victoria Frelén och Nataša Bošković
  Victoria Frelén, handläggare och Nataša Bošković, ministerråd, arbetar på Sveriges EU-representation. Sedan i oktober, 2018, ligger uppdraget att få fler svenskar att jobba i EU:s institutioner på deras bord. Foto: EU-representationen

  EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena och de flesta svenska lagar som stiftas är ett direkt resultat av EU-samarbetet. Det är en av anledningarna till varför det är viktigt att Sverige är välrepresenterat i EU. Här berättar Nataša Bošković och Victoria Frelén vid Sveriges EU-representation i Bryssel om uppdraget att få in fler svenskar i EU:s institutioner.

 • Sverige positivt till förslaget till EU:s långsiktiga klimatstrategi

  Foto: Audiovisual Service/ European Union

  EU-kommissionen har presenterat sitt förslag till långsiktig klimatstrategi för EU. Sverige ser positivt på ambitionsnivån i förslaget med netto-nollutsläpp av växthusgaser år 2050.

Tyck till om EU:s framtid

Vilka förhoppningar, förväntningar eller farhågor har du om EU:s framtid? Läs mer om den pågående framtidsdiskussionen och gör din röst hörd!

Brexit

Efter en folkomröstning 2016 ansökte Storbritannien 2017 om utträde ur EU och förhandlingar om villkoren för utträdet inleddes. Storbritannien förväntas lämna EU den 30 mars 2019. Här hittar du mer information om regeringens arbete med brexit.

EU-handslaget

EU- och handelsminister Ann Linde bedriver ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. I samarbete med relevanta aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

EU-representationen i Bryssel

EU-sakråd

Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet som syftar till att ta till vara på expertis i olika sakfrågor inom det civila samhället och hos andra samhällsaktörer. Då sakråd rör frågor som beslutas på EU-nivå kallas de EU-sakråd. Nedan hittar du de tre senaste EU-sakråden och en artikel med mer information. Längst ner i länklistan finns sidan Sakråd. Där listas samtliga sakråd.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Två personer står och tittar på en skärm.
Läs mer om regeringens prioriteringar för EU-arbetet. Foto: Folio/Florian Küttler

Prioriteringar för EU-arbetet

Under 2018 kommer regeringen särskilt att prioritera frågor som rör ett socialt Europa för jobb och inkluderande tillväxt, en ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik, ett gemensamt asylsystem och utökat migrationssamarbete samt ett säkert EU i en säker värld.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Två som är särskilt viktiga för Sverige är Europa 2020-strategin och EU:s Östersjöstrategi. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning och Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 3512 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida