Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

 • Säkerhet i fokus på EU:s utrikesråd i Bryssel 24 januari

  Ann Linde
  Utrikesminister Ann Linde företräder Sverige när EU-ländernas utrikesministrar möts i Bryssel 24 januari. Den europeiska säkerhetspolitiska ordningen står i fokus med anledning av att den utmanas av Ryssland. Foto: European Council

  Rysslands agerande och situationen i Syrien och Libyen står på dagordningen när EU-ländernas utrikesministrar möts i Bryssel 24 januari. Utrikesminister Ann Linde företräder Sverige.

 • Starkt EU-fokus på gemensam kamp mot skatteflykt

  EU-ländernas finans- och ekonomiministrar möttes för första gången under franskt ordförandeskap den 18 januari. På dagordningen fanns bland annat ett förslag om minimiskatt för koncerner baserat på OECD och G20:s arbete och EU:s planeringstermin. Finansminister Mikael Damberg företrädde Sverige.

 • Övergripande inriktning för Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd 2023

  Tre personer står framför tre olika länders flaggor med var sitt dokument i händerna.
  EU-minister Hans Dahlgren tillsammans med sina franska och tjeckiska kollegor Clément Beaune och Milena Hrdinková under ett möte i Bryssel om 18-månadersprogrammet. Foto: Government of the Czech Republic

  På allmänna rådets möte den 14 december godkände EU-ministrarna den övergripande inriktningen för Frankrikes, Tjeckiens och Sveriges ordförandeskap i rådet – det så kallade 18-månadersprogrammet. Ordförandetrion tar över vid årsskiftet och Sverige kommer att leda arbetet i rådet mellan den 1 januari och 30 juni 2023.

Regeringens EU-prioriteringar

I EU-samarbetet prioriterar regeringen särskilt frågor som rör fem områden – demokratin och rättsstaten, klimatet, jobb, migration och säkerhet.

Sveriges nya relation med Storbritannien

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Från och med den 1 januari 2021 gäller ett nytt handels- och samarbetsavtal mellan och EU och Storbritannien.

EU:s långtidsbudget 2021-2027

Under Europeiska rådets möte den 10-11 december 2020 enades EU:s stats- och regeringschefer om den sista delen i långtidsbudgeten.

Rådsmöten under coronapandemin

Med anledning av coronapandemin hålls rådsmöten via video och telefon, men i vissa fall hålls fysiska möten. Mötena handlar både om coronaviruset och covid-19 och om pågående förhandlingar som inte bör stanna av på grund av de utmaningar som viruset medför. Video- och telefonmötena är inte formella möten och ministrarna fattar därför inga beslut. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Sveriges EU-representation

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Två exempel på strategier som är viktiga för Sverige är Europa 2020-strategin och EU:s Östersjöstrategi. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning och Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Regeringskansliet

Arbete för ökad delaktighet i EU

Sverige både påverkar och påverkas av de beslut som fattas gemensamt i EU. För att kunna vara delaktig i dessa beslut behövs kunskap om hur EU fungerar, information om vilka politiska beslut som fattas på EU-nivå och insyn i olika beslutsprocesser. Regeringen arbetar för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. Arbetet kan delas in i tre områden: satsningar för ökad kunskap och information om EU, stärkta former för samråd och ökat engagemang.

Innehåll om Sverige i EU

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 5466 träffar.